Konto na Start

Zachęcamy do założenia rachunku  oszczędnościowego Konto na Start. Jest to rachunek przeznaczony dla małoletnich poniżej 18 roku życia, dzięki któremu możesz przechowywać oszczędności dla Twojego dziecka.

Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w dowolnym momencie i dowolnej wysokosci. Pierwsza wypłata w miesiącu jest całkowicie bezpłatna, za kolejne pobierana jest prowizja. 

Ustanawiając zlecenie stałe na swoim rachuknu, systematycznie możesz powiększać stan środków na koncie swojego dziecka, a korzystne oprocentowanie, pozwoli pomnożyć oszczędności.

Rodzic może uzyskać podgląd do stanu konta w swojej bankowości elektronicznej.

Dlaczego warto?

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku

Pierwsza wypłata w miesiącu 0 zł, każda kolejna 10 zł

Wypłacaj i wpłacaj kiedy chcesz

Atrakcyjne oprocentowanie

Umowa na czas nieokreślony

Świetny sposób nauki oszczędzania

Zbuduj poduszkę finansową dla swego dziecka

Dokumenty do pobrania

Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”.

Konto na Start