Transakcje niskokwotowe

21-06-2023

Uwalniamy transakcje niskokwotowe, realizowane w Internecie, od obowiązku silnego uwierzytelnienia
za pomocą 3D Secure.

Zmiana ma na celu zwiększenie wygody poprzez szybsze finalizowanie zakupów w Internecie, a także ujednolicenie wymogów dla takich transakcji z obowiązującymi dla transakcji niskokwotowych w teminalach POS.

O dnia 1 lipca 2023 r. Bank nie będzie wymagał zabezpieczenia 3D Secure dla pojedyńczej transakcji internetowej do kwoty 100 zł, lub sumy takich transakcji w maksymalnej wysokości 400 zł lub do 5 następujących po sobie takich transakcji internetowych.