• IKE

  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie prowadzi rachunki IKE dla osób fizycznych, które ukończyły 16 lat i maja nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium kraju.

  Osoba niepełnoletnia w wieku od 16 do 18 lat ma prawo do dokonywania wpłat na rachunek IKE w roku kalendarzowym w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

  IKE to wyjątkowo korzystny sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę

  • nieopodatkowane odsetki - Twoje oszczędności nie zostaną obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych
  • atrakcyjne oprocentowanie

  IKE to bezpieczny, prosty sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę bez opłat i prowizji. Oprocentowanie rachunku IKE jest bardzo atrakcyjne.

  Indywidualne Konto Emerytalne, w skrócie IKE jest rodzajem planu emerytalnego w III filarze - sposobem na dobrowolne oszczędzanie pieniędzy na dodatkową emeryturę, niezależną od ZUS. Podlega ono przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, która weszła w życie 1 września 2004 roku.

  Najważniejsze cechy IKE:

  1. Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (limit ten obowiązuje od 2009 r., a w latach 2004-2008 wynosił on 150% przec. mies. wynagr.) Dodatkowo limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. Zmianę tę wprowadzono ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1432).
  Maksymalna kwota środków wpłacana w danym roku kalendarzowym (z wyjątkiem wpłaty przyjętej jako wypłata transferowa), do której przysługuje zwolnienie podatkowe wynosi w 2019 r. 14.295,00 zł.

  2. Wybór czterech możliwości oszczędzania: fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa maklerskie, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.

  3.Elastyczność - nie są wymagane regularne wpłaty o określonej wysokości. Nie spowoduje to dodatkowych kosztów ani rozwiązania umowy. Możesz również zawiesić wpłaty na dowolny czas.

  4. Mobilność - można zmieniać formę oszczędzania w IKE. Jeżeli nie odpowiada Ci fundusz możesz przenieść oszczędności do banku. Już po roku masz prawo do bezpłatnego przeniesienia Twojego IKE do innej instytucji prowadzącej IKE.

  5. W razie potrzeby w dowolnym terminie możesz wybrać oszczędności. IKE nie wiąże Cię terminem, w którym nie możesz skorzystać ze środków zgromadzonych na koncie. Jednak w takim przypadku płacisz 19% podatku od zysków, tak jak w zwykłej lokacie.

  6. Niestety, możesz mieć tylko jedno IKE.

  7. Pieniądze zgromadzone na IKE nie należą do finansów publicznych, to Twoja własność. Podlegają one takiej samej ochronie jak np. prywatny rachunek bankowy.

  8. Instytucje prowadzące IKE podlegają ochronie prawnej: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  9. Na IKE można odkładać również pracując za granicą,ale mając miejsce zamieszkania w Polsce.

  10. Można wskazać osoby uposażone, wtedy środki z IKE nie wchodzą w dział spadku. Spadek z IKE jest zwolniony od podatku od spadków i darowizn.

  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie - Centrala

  ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Inspektor Ochrony Danych

  Karol Franus

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Sekretariat

  tel. /82/ 576-17-18, fax. /82/ 576-31-67

  Rachunki osób fizycznych, oszczędności, rachunki rolnicze

  tel. /82/ 576-09-35 , /82/ 576-09-54

  Rachunki podmiotów gospodarczych, rozliczenia

  tel. /82/ 576-09-33, /82/ 576-09-52

  Kredyty na działalność

  tel. /82/ 576-09-46, /82/ 576-09-50, /82/ 576-09-57, /82/ 576-09-59

  Kredyty pomostowe

  tel. /82/ 576-09-57, /82/ 576-09-59

  Kredyty konsumpcyjne, rolnicze, mieszkaniowe

  tel.  /82/ 576-09-32, /82/ 576-09-58, /82/ 576-37-35 wew 71

  Rozliczenia walutowe

  tel./82/ 576-09-41, /82/ 576-09-43

  Windykacja

  tel./82/ 576-09-26, /82/ 576-17-18 wew76

  Wydział Produktów Bankowych i Marketingu

  tel./82/ 576-09-29